SPORTSKI KLUB MERIDIANA

e-Gimnazija

Web sajt e-gimnazije posetite OVDE

Sportska akademija “Meridiana – E-Gimnazija” je zajednički projekat Sportskog kluba “Meridiana” i Privatne Gimnazije “E-Gimnazija” iz Novog Sada. Obe institucije u svom poslu predstavljaju primer uspešnog poslovanja u sportu i školstvu u Srbiji. Neguje se pedagoški rad, rad sa talentima i svake godine obe institucije beleže napredak u radu sa uspešnim sportistima i učenicima.
Sportska akademija “Meridiana – E-Gimnazija” se prostire se na 12000 kvadratnih metara, sa 11 teniskih i 3 terena za mali fudbal pod veštačkom travom. Pravljena je po uzoru na istoimeni centar u pobratimskom italijanskom gradu Modeni. Pored najmodernije opremljenih terena osvetljenih sa 120 reflektora, Sportska akademija “Meridiana – E-Gimnazija” raspolaže smeštajnim kapacitetima, kantinom, restoranom i savremenim učionicama za izvođenje redovne školske nastave.
Nastava u okviru Sportske akademije “Meridiana – E-Gimnazija” prilagođena je potrebama učenika koji se aktivno bave sportom i prilagođena je terminima treninga, pripremama za takmičenja i takmičenjima. Obezbeđena je ishrana prilagođena potrebama sportista (proteinska ishrana, voće, povrće…).
Učenici koji stanuju van Novog Sada, bez obzira da li se bave sportom i bez obzira u kom objektu pohađaju nastavu imaju mogućnost smeštaja u okviru Sportske akademije “Meridiana – E-Gimnazija”.
Nastavu u objektu Sportske akademije “Meridiana – E-Gimnazija” mogu pohađati i učenici koji se ne bave sportom, žive u tom delu grada i za njih važi ista cena školarine kao i za učenike koji se školuju u objektu u centru. Sportski program, smeštaj i ishranu mogu koristiti i učenici koji ne pohađaju E-gimnaziju ili pohađaju nastavu u objektu E-gimnazije u centru Novog Sada.
Sportska Akademija Meridiana E-Gimnazija je završila izgradnju dva bazena, koje mogu da koriste svi učenici sportske akademije bez troškova i u toku leta.
Srednja škola “E-GIMNAZIJA”, u NOVOM SADU je dobila dozvolu za rad 2008. godine od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje. Radi se o privatnoj gimnaziji opšteg tipa (školovanje traje 4 godine) sa akcentom na informacione tehnologije i nastavu na visokom tehni;kom nivou.